Kokyb?s sistema.

Vadybos ir gamybos kokyb?s sistem? projektavimas ir diegimas ?mon?se kuriose vienas iš gamybos proces? yra suvirinimas.

Esant poreikiui, atliekame suvirinimo koordinavim? pagal rangos sutart?.

Užsakovui pageidaujant, atliekame išankstin? kokyb?s sistemos ?vertinim?, kokyb?s dokument? perži?r?, nustatome ir pasi?lome koregavimo veiksmus.

Sertifikuota ?mon? ?gyja pranašum?, konkuruojant su kitomis ?mon?mis Lietuvos ir Europos rinkose.

Projektuojame, deriname su užsakovu ir padedame ?diegti gamybos kokyb?s sistemas pagal:

 • EN ISO 9001 Kokyb?s vadybos sistemos. Reikalavimai;
 • EN ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gair?s;
 • OHSAS 18001 Darbuotoj? saugos ir vadybos sistemos. Reikalavimi;
 • EN ISO 3834-2 Metal? lydomojo suvirinimo kokyb?s reikalavimai. 2 dalis. Išsam?s kokyb?s reikalavimai;
 • EN ISO 3834-3 Metal? lydomojo suvirinimo kokyb?s reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokyb?s reikalavimai;
 • EN ISO 3834-4 Metal? lydomojo suvirinimo kokyb?s reikalavimai. 4 dalis. Pirminiai kokyb?s reikalavimai;
 • EN ISO 14554-1 Suvirinimo kokyb?s reikalavimai. Kontaktinis metal? suvirinimas. 1 dalis. Išsam?s kokyb?s reikalavimai;
 • EN ISO 14554-2 Suvirinimo kokyb?s reikalavimai. Kontaktinis metal? suvirinimas. 2 dalis. Suprastinti kokyb?s reikalavimai;
 • EN 1090-2 Plienini? ir aliuminini? konstrukcij? darb? atlikimas. 2 dalis. Techniniai plienini? konstrukcij? darb? atlikimo reikalavimai;
 • EN ISO 17660-1 Suvirinimas. Armat?rinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys;
 • EN ISO 17660-2 Suvirinimas. Armat?rinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys;
 • EN 10080 Armat?rinis plienas. Suvirinamasis armat?rinis plienas. Bendrieji dalykai;
 • EN 15085 Geležinkelio teikmenys. Geležinkelio riedmen? ir komponent? suvirinimas.